Výkup lesních pozemků

Vykupujeme lesy i s pozemkem, zdarma vypracujeme znalecký posudek a kupní smlouvu.

Platba probíhá v hotovosti při podpisu kupní smlouvy.


Nákup dřevní hmoty:

  • Vykupujeme veškeré sortimenty jehličnatého a listnatého dříví na odvozním místě.
  • V případě, že si výrobu dřevní hmoty zajišťujete vlastními prostředky, doporučujeme nás kontaktovat ještě před začátkem těžby z důvodu upřesnění požadavků na kvalitu a míry jednotlivých sortimentů.

zpět

Odvoz dřeva Prodej palivového dřeva Pěstební a údržbové práce Zimní údržba komunikacíVybrané reference

Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva

Těžba dřeva

Provádíme veškeré práce spojené s těžbou dřeva. Vše technicky a odborně zabezpečíme.

Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu provádíme kolovými traktory, čelním nakladačem a sněžnou frézou.

Strojový park Strojový park Strojový park Strojový park

Strojový park

Nabízíme Vám k pronájmu naše stroje.

Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce

Pěstební práce

Provádíme poradeneckou činnost, odtraňování klestů, přípravu půdy, obnovu a lesa a další práce.