Lesnictví Zimny

Nabízí komplexní paletu služeb pro obhospodařování lesních majetků všech druhu vlastnictví v různých formách spolupráce – od komplexních služeb, po zajištění dílčích činností.


Vlastní prostředky:
 • John Deere,
 • Lesní lanovka,
 • Forest horse,
 • Welte 100/5,
 • Odvozní souprava,
 • a další.
Zimny lesnická činnost
Těžební činnost:
 • těžba,
 • přibližování,
 • manipulace dříví,
 • a další.
Pěstební činnost:
 • úklid klestu,
 • příprava půdy pro výsadbu,
 • výsadba sazenic,
 • ochrana kultur,
 • prořezávky,
 • a další.Nabízíme nejvyšší cenovou nabídku výkupu na stojato.
Vybrané reference

Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva

Těžba dřeva

Provádíme veškeré práce spojené s těžbou dřeva. Vše technicky a odborně zabezpečíme.

Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu provádíme kolovými traktory, čelním nakladačem a sněžnou frézou.

Strojový park Strojový park Strojový park Strojový park

Strojový park

Nabízíme Vám k pronájmu naše stroje.

Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce

Pěstební práce

Provádíme poradeneckou činnost, odtraňování klestů, přípravu půdy, obnovu a lesa a další práce.