Pěstební práce

  Poradenská činnost:
 • doporučíme způsob výsadby,
 • pěstování lesních dřevin,
 • mechanické ošetřování kultur,
 • zabezpečíme a zprostředkujeme nákup materiálu,
 • zabezpečíme a zprostředkujeme nákup prostředků pro ochranu lesa,
 • zabezpečíme a zprostředkujeme nákup prostředků pro péči o lesní kultury.

  Odstraňování klestu a příprava půdy:
 • Odstraňování klestu,
 • odstraňování těžebních zbytků na plochách po těžbě dřeva,
 • mechanická příprava ploch určených k zalesnění,
 • příprava ploch pro přirozenou obnovu.

  Obnova lesa:
 • Zalesňování veškerým sortimentem lesních dřevin.

zpět

  Ošetření kultur:
 • Ožínání,
 • instalace rozsoch,
 • postřiky,
 • nátěry,
 • repelenty proti okusu.

  Oplocování kultur:
 • Oplocování dřevěnými ploty,
 • oplocování drátěným pletivem.

Veškeré ploty výrábíme.
Vybrané reference

Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva

Těžba dřeva

Provádíme veškeré práce spojené s těžbou dřeva. Vše technicky a odborně zabezpečíme.

Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu provádíme kolovými traktory, čelním nakladačem a sněžnou frézou.

Strojový park Strojový park Strojový park Strojový park

Strojový park

Nabízíme Vám k pronájmu naše stroje.

Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce

Pěstební práce

Provádíme poradeneckou činnost, odtraňování klestů, přípravu půdy, obnovu a lesa a další práce.