Co je palivové dřevo?

Palivové dřevo je jedna ze základních skupin vytěženého dřeva, která musí splňovat určitá kritéria daná českými normami – stanovený procentuální podíl hniloby (max. 70 %), případně nést známky poškození (např. pokřivení, sukovost).

Palivové dřevo, které se používá pro vytápění domácností, má většinou podíl hniloby nižší, zejména pokud jde o dřevo určené ke spalování v krbech (hniloba 5 až 20 %).

Naše společnost dodává tvrdé dřevo s max. 1 % obsahem hniloby, u měkkého dřeva se hniloba pohybuje do max. 15 %.

Není dřevo jako dřevo
Podle typu dřeviny a podle tvrdosti rozlišujeme palivové dřevo:

  • listnaté – vhodné pro krby
  • jehličnaté – vhodné pro kotle
  • tvrdé – vytvoří stabilní a dlouhotrvající žár
  • měkké – vhodné pro zapalování a pro rychlé vyhřátí prostoru

V naší nabídce také naleznete směs listnatého a jehličnatého dřeva.

Čím nejlépe zatopíte v krbu?
Vyhledávaným palivem pro krby je tvrdé listnaté dřevo – dlouho hoří a jeho hoření není doprovázeno prskáním ani jiskřením. Dubové dřevo, které je tvrdé až velmi tvrdé, je považováno za nejkvalitnější palivo. Vyznačuje se dobrou výhřevností a nízkou vlhkostí. Srovnatelnou kvalitu má buk, habr nebo jasan.

Z měkkých dřev je do krbů vhodné dřevo březové – má výbornou zápalnost a hoří i při vyšší vlhkosti, dále pak dřevo smrkové, které nepotřebuje dlouhou dobu k vysušení.

Vlhkost dřeva
Vlhkost je významným parametrem dřeva, ovlivňuje jeho výhřevnost, tvrdost a objemovou hmotnost. Platí, že čím vlhčí dřevo, tím nižší výhřevnost. Vlhké dřevo hůře hoří a při jeho spalování dochází ke zvýšené tvorbě sazí a dehtu – látek znečišťujících spalovací prostor a kouřovod.

Čerstvě vytěžené dřevo má vysokou vlhkost, velmi nízkou výhřevnost a vysokou objemovou hmotnost. K doporučené hranici (20 %) klesá jeho vlhkost po dvou letech. Proces sušení lze uspíšit zakoupením palivového dřeva v jarních měsících a jeho uskladněním ve štípaném stavu.

Dřevo lze také uměle prosušit. Pro potřeby vytápění není ale tento proces potřebný. Nižší vlhkost (kolem 10 %) mají ekopaliva – dřevěné pelety a brikety.

Měrné jednotky palivového dřeva
Plnometr (PLM) neboli kubík dřeva je základní jednotka. 1PLM odpovídá objemu 1x1x1 m vyplněnému dřevem bez mezer. V praxi není možno takového uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky: prostorový metr rovnaný a prostorový metr sypaný.

Prostorový metr rovnaný (PRMr) – odpovídá štípanému dřevu srovnanému a uskládanému do krychle o hraně 1 m.

Prostorový metr sypaný (PRMs) – jednotka, se kterou se setkáme nejčastěji, představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.


Vybrané reference

Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva Těžba dřeva

Těžba dřeva

Provádíme veškeré práce spojené s těžbou dřeva. Vše technicky a odborně zabezpečíme.

Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu provádíme kolovými traktory, čelním nakladačem a sněžnou frézou.

Strojový park Strojový park Strojový park Strojový park

Strojový park

Nabízíme Vám k pronájmu naše stroje.

Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce Pěstební práce

Pěstební práce

Provádíme poradeneckou činnost, odtraňování klestů, přípravu půdy, obnovu a lesa a další práce.